De meeste organisaties realiseren zich dat de juiste expertise essentieel is om je bedrijfsdoelstellingen te behalen. Zonder goede mensen op de goede plek zijn je ambities gedoemd te mislukken. Maar hoe zorg je er nu voor dat recruitment optimaal wordt ingezet en je doelen niet hoeft bij te stellen vanwege kennis- of capaciteitstekorten?

WHAT

Een strategisch recruitmentplan is een lange termijnplan dat de werving van personeel koppelt aan de doelstellingen van jouw organisatie. Wil je groeien, specialiseren, verder digitaliseren, meer divers worden? Dat kan alleen met de juiste mensen op de juiste plek. Wanneer heb je deze mensen nodig, voor hoe lang, wanneer passen ze bij jouw organisatie, hoe trek je ze aan en wat gaat dat allemaal kosten? Dat is de essentie van het strategisch recruitmentplan. 

WHY

Je klanten weten je te vinden, de aanvragen stromen binnen. Het gaat de goede kant op met je groeiambities! Maar… nu heb je onvoldoende medewerkers om deze nieuwe klanten de beloofde service en kwaliteit te bieden. Of: je ziet een recessie aankomen en besluit tot een vacaturestop en het beëindigen van alle tijdelijke contracten. Maar dan blijkt het allemaal wel mee te vallen en lukt het je nooit meer om op tijd alle gaten te vullen en je doelstellingen te behalen. 

Je moet alle zeilen bijzetten: tegen hoge kosten extern inhuren, mensen aannemen die minder goed passen bij de bedrijfscultuur, in allerijl personeel bijscholen, job marketingcampagnes inzetten met haastig gemaakte content. Je blijft achter de feiten aanlopen. Dat kan anders!

HOW

Een degelijke en toekomstbestendige recruitmentstrategie is gebaseerd op een strategische personeelsplanning. Dit geeft onder andere inzicht in wanneer welke mensen nodig zijn en het te verwachten verloop. Nu kan er een betrouwbare vacature forecast gemaakt worden.

Om hier de juiste wervingsacties aan te verbinden is het belangrijk eerst de doelgroep(en) in kaart te brengen. Waar bevinden deze toekomstige collega’s zich, waarom willen ze bij je werken en is dit een schaarse doelgroep? Met een aantrekkelijk aanbod (employer value proposition) en de juiste branding (waarin de visie, missie en kernwaarden van je organisatie duidelijk naar voren komen) trek je de aandacht. Doordat je weet wie je wil aantrekken, wat hun behoeftes zijn en wat de wervingsdruk op hun profiel is, weet je ook welke wervingsacties je moet inzetten. Social media campagnes? Gespecialiseerde bureaus? Een vernieuwend referral programma? Of moet je juist mensen met een passende mindset aantrekken en hen vervolgens intern opleiden?

In je plan heb je ook inzichtelijk gemaakt wanneer er pieken zijn in het aantal vacatures. Is dit elk jaar rond de feestdagen? Of juist aan het begin van het jaar? Dan kun je hierop inspelen door in deze periodes een interim recruiter in te huren. Ga je het komende jaar voornamelijk IT profielen werven? Dan is het slim om een recruiter aan te werven die hierin gespecialiseerd is. Je hebt op tijd je capaciteit op orde en zit nooit meer te ruim of te krap in je jasje. 

Doordat je onder meer helder hebt op welke momenten je welke wervingsacties moet gaan inzetten, wanneer externe inhuur wenselijk is en hoe veel collega’s en externe partijen je hiervoor nodig hebt, weet je ook precies hoe veel budget je nodig hebt. En door inzichtelijk te hebben welke expertise op welk moment nodig is en welke mensen goed passen binnen jouw organisatie voorkom je mismatches en ongewenst verloop. Ik garandeer je dat dit jouw organisatie enorm veel geld gaat opleveren!

Hulp nodig bij het maken van een strategisch recruitmentplan en het herinrichten van je processen? Neem contact op met Ansfrie de Jong via 06-34114410.

Auteur: Anna Bomhof – Interim Recruitment Professional YOBZ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Open chat
App met Gözde
YOBZ
Leuk je te ontmoeten! Waar kan ik je bij helpen?