Als je kijkt naar het aantal technische vacatures dat open staat is de instroom bij technische opleidingen structureel te klein. De kans is daarom groot dat je jouw technische kandidaten op een andere manier zal moeten vinden. Met een goed Talent Development Program kun je kandidaten aantrekken die (nog) niet voldoen aan alle criteria van jouw vacature! Op die manier kun je in een andere vijver vissen dan de concurrent. 

Als je een goed Talent Development Program kunt bieden, kun je kandidaten selecteren op de juiste attitude en werkethiek, passend bij jouw bedrijf. Vaak zijn referrals (aangedragen kandidaten) betrouwbare kandidaten, die al op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de werksfeer van het bedrijf. Deze talenten kunnen met een interne opleiding waardevolle werknemers worden.

Ook is zo’n programma een belangrijke motivator voor technische professionals op de arbeidsmarkt. Het is voor hen aantrekkelijk om de zekerheid van een baan te hebben, waarin zij opgeleid kunnen worden en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook voor interne medewerkers biedt het perspectief, omdat zij ook kunnen deelnemen aan het Talent Development Program. Op die manier zullen zij meer binding met de organisatie krijgen, wat een positief effect zal hebben op hun werktevredenheid.

Tips: 

  • Breng moeilijk in te vullen posities van jouw organisatie in beeld;
  • Onderzoek of een samenwerking met een opleidingsbureau in jouw sector een uitkomst is (en vergelijk bureaus!);
  • Onderzoek ook samenwerkingsmogelijkheden met interim opleiders;
  • Breng de doelgroep in beeld die open staat voor jouw talent development program (wie komen ervoor in aanmerking?);
  • Start met pilot van bijvoorbeeld tien medewerkers (en stel van tevoren vast hoe lang je pilot mag duren).

Best practice:

Een van onze Recruitment Professionals heeft tijdens zijn opdracht bij een grote bloemhandel een Talent Development Programme opgezet. Deze opdrachtgever zocht een HVAC & koel monteur en had geen pool en geen interne opleidingen. Zij hadden te maken met zware concurrentie en de rol stond al voor een lange tijd open. Onze collega heeft een junior gevonden met een goede attitude en de juiste achtergrond, en hij heeft deze kandidaat een 2-jarige opleiding aangeboden. De kandidaat heeft de opleiding positief afgerond en is momenteel nog werkzaam bij onze opdrachtgever!

Wil je graag eerst wat meer weten over onze diensten? Meer informatie vind je hier.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Open chat
App met Jesper
YOBZ
Leuk je te ontmoeten! Waar kan ik je bij helpen?